ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (τεύχος 3ο, 01.05.2023 – 30.06.2023)

ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

υπηρεσια τηλε-υποδοχησ αιτηματων και εγγραφων  (για e-αιτήσεις πατήστε εδΩ)

Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Α.3 Οργανωτικό Πλαίσιο 2020

Α.2 Οργανωτικό Πλαίσιο 2016

Α.1 Οργανωτικό Πλαίσιο 2013

 

Β. Κ.Υ.Α.

Β.4 Απόφαση Κ.Υ.Α. για Π.Α.γ.Ο περιόδου 2020-2021

Β.3 Κ.Υ.Α. για την έγκριση Θέσεων ΠΦΑ 2019 -2020

Β.2 Έγκριση Θέσεων ΠΦΑ 2018 – 2019        (εδώ ΦΕΚ)

Β.1 Κ.Υ.Α. « Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2014-15» 

  

Γ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Γ.13 ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΓΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ 2020-2021               ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΓΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ 2020-2021                     ΜΗ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΓΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ 2020-2021          ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΓΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ 2020-2021.

Γ.12  Έγκριση Γενικά Δομημένων Μεγάλης Διάρκειας Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2020 – 2021      Έγκριση Ειδικά Δομημένων Μεγάλης Διάρκειας Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2020 – 2021          Έγκριση Δομημένα Μικρής Διάρκειας Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2020 – 2021          Έγκριση Μη Δομημένα Μεγάλης Διάρκειας Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2020 – 2021 

Γ.11 Εγκριτικό Π.Α.γ.Ο. Γενικά 2019 – 2020         Εγκριτικό Π.Α.γ.Ο Ειδικά 2019 – 2020 Ορθή Επανάληψη        

Γ.10  Έγκριση Υλοποίησης Δομημένων Γενικών Προγραμμάτων Περιόδου 2018-2019       Έγκριση Υλοποίησης Δομημένων Ειδικών Προγραμμάτων Περιόδου 2018-2019

Γ.9 “Εγκρίσεις συμπληρωματικών γενικών προγραμμάτων Άθλησης για Όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 2017-2018”        “Εγκρίσεις συμπληρωματικών ειδικών προγραμμάτων Άθλησης για Όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 2017-2018”        “Εγκρίσεις γενικών προγραμμάτων Άθλησης για Όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 2017-2018”         “Εγκρίσεις ειδικών προγραμμάτων Άθλησης για Όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 2017-2018”

Γ.8 Εγκρίσεις Ειδικών Προγραμμάτων Αθλησης για Όλους Μεγάλης Διάρκειας 2016 – 2017       Εγκρίσεις Γενικών Προγραμμάτων Αθλησης για Ολους Μεγάλης Διάρκειας 2016 – 2017

Γ.7 Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ  αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2016-17.

Γ.6 Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2015-16

Φ.Ε.Κ. 2431/2015

Γ.5 Εγκρίσεις Γενικών Προγραμμάτων Αθλησης για Ολους Μεγάλης Διάρκειας 2015-2016   Εγκρίσεις Ειδικών Προγραμμάτων Αθλησης για Ολουσ Μεγάλης Διάρκειας 2015-2016        Εγκρίσεις Μη Δομημένων Προγραμμάτων Αθλησης για Ολουσ Μεγάλης Διάρκειας 2015-2016

Γ.4 Έγκριση Πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο. έτους 2015 Β΄Φάση). 

Γ.3 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015      ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015           ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΗ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015         ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

Γ.2 Εγκρίσεις Εκδηλώσεων Προγραμμάτων ΑγΟ, περιόδου 2013-2014          Εγκρίσεις Γενικών Προγραμμάτων ΑγΟ μεγάλης διάρκειας, περιόδου 2013-2014           Εγκρίσεις Ειδικών Προγραμμάτων ΑγΟ μεγάλης διάρκειας, περιόδου 2013-2014           Εγκρίσεις Μη Δομημένων Προγραμμάτων ΑγΟ μεγάλης διάρκειας, περιόδου 2013-2014

Γ.1 Εγκρίσεις συμπληρωματικών ΠΑγΟ, περιόδου 2012-2013          Εγκριτικό Ειδικών, περιόδου 2012-2013           Εγκριτικό μη Δομημένων         Ορθή επανάληψη Εγκριτικών, περιόδου 2012-2013 

 

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δ.8 .Εγκύκλιος 2019 -2020 ΑΔΑ 

Δ.7 Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτών , για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ), περιόδου 2017-2018

Δ.6 “Απαιτούμενα Δικαιολογητικά – Αίτηση Αποπληρωμής Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους 2016-2017”

Δ.5 «Απαιτούμενα Δικαιολογητικά – Αίτηση Αποπληρωμής Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους 2015-2016».

Δ.4 Συμπληρωματική Εγκύκλιος περί αποστολής αιτημάτων των ΟΤΑ Α’ και Β’βαθμού, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ αυτών, για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής σταΠρογράμματα «Άθληση για Όλους» περιόδου 2014 – 2015

Δ.3 Εγκύκλιος – Αποστολή Αιτημάτων Π.Φ.Α. 2014 – 2015

Δ.2 Διαβάστε την Εγκύκλιο 4148/06.02.2014 ΑΔΑ:ΒΙΡ2Γ-ΜΚΗ

Δ.1 Διαβάστε το Νόμο 4151/5.4.2013 Άρθρο 29

   

Ε. ΕΝΤΥΠΑ

Ε.8 ΔΕΛΤΙΟ 01 Ανάλυση Υλοποίησης Εγκεκριμένων Τμημάτων 2020 – 2021     ΔΕΛΤΙΟ 02 Κατάσταση Π.Φ.Α. 2020 – 2021   ΔΕΛΤΙΟ 03 Βεβαίωση Έναρξης Π.Α.γ.Ο. 2020 – 2021  ΔΕΛΤΙΟ 04 Έντυπο Υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. 2020 2021       ΔΕΛΤΙΟ 05 Εντυπο Αποπληρωμής Δαπανών 2020 – 2021    ΔΕΛΤΙΟ 06 ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021

Ε.7 Σχέδιο Υλοποίησης 2019- 2020      Υπόδειγμα Σχεδίου Υλοποίησης 2019 – 2020           Φόρμα Οικονομικής Βεβαίωσης 2019 – 2020

Ε.6 Σχέδιο υλοποίησης 2017 – 2018    Υπόδειγμα σχεδίου υλοποίησης 2017 – 2018       Φόρμα οικονομικής βεβαίωσης 2017 – 2018

Ε.5 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2016 – 2017        ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ        ΣΧΕΔΙΟ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ      ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ       ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ           ΦΟΡΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Ε.4 Φόρμα Οικονομικής Βεβαίωσης 2015 – 2016        Σχέδιο Υλοποίησης 2015-2016        Υπόδειγμα Σχεδίου Υλοποίησης 2015-2016 

Ε.3 Πίνακας 1: Υποβολή αιτημάτων θέσεων Π.Φ.Α. για ΟΤΑ α΄ και β΄, Ν.Π.Δ.Δ. 2014 – 2015     Πίνακας 2: Υποβολή αιτημάτων θέσεων Π.Φ.Α. για Ν.Π.Ι.Δ. 2014 – 2015      Έντυπο υποβολής Σχεδίου Υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. 2014 – 2015     Υπόδειγμα Σχεδίου Υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. 2014 – 2015

Ε.2 Ερωτηματολόγιο για Φορείς 2014        Ερωτηματολόγιο για Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής 2014            Ερωτηματολόγιο για Αθλούμενους 2014

Ε.1 Οδηγίες συμπλήρωσης των δελτίων 2013       Δελτίο 01  Δελτίο 02  Δελτίο 03   Έντυπο πρότασης ΠΑγΟ   Έντυπο πρότασης αθλητικών εκδηλώσεων   Έντυπο αποπληρωμής δαπανών   Έντυπο αποπληρωμής εκδηλώσεων   

 

Ζ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ

Ζ.7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2020 – 2021

Ζ.6 Θέσεις Π.Φ.Α. 2016-2017

Ζ.5 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Ζ.4 Παράταση προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων για Προγράμματα Άθλησης για Όλους 2014 – 2015

Ζ.3 Υποβολή Προτάσεων – Αιτήσεων Περιφερειών για υλοποίηση ΠΑγΟ 2014-2015

Ζ.2 Υποβολή Προτάσεων – Αιτήσεων φορέων για υλοποίηση ΠΑγΟ 2014-15

Ζ.1 Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ Α & Β βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτών ,για την υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους(ΠΑγΟ),περιόδου 2014-2015.

 

   

 

end faq

{accordionfaq faqid=accordion3 faqclass=”lightnessfaq defaulticon headerbackground headerborder contentbackground contentborder round5″}

ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Πίνακας πιστοποιήσεων

ΤΕΣΤ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ARROW ARROW
 Επιμόρφωση Διοικητικών Στελεχών Γ.Γ.Α. Επιμόρφωση Διοικητικών Στελεχών Εποπτευομένων Φορέων

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΓΙΔΩΝ Γ.Γ.Α. ΥΠ.ΠΟ. ΕΣΚΑΝ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΓΑ-ΕΚΕΑ MATCH FIXING/DUAL CAREER

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΣΠΑ ERASMUS+
ARROW

 ΚτΠ

Ψηφιακό Μητρώο Αθλητών

 

 

end faq

{accordionfaq faqid=accordion4 faqclass=”lightnessfaq defaulticon headerbackground headerborder contentbackground contentborder round5″}

 

 

Αθλητικός Τουρισμός – Αθλητική Αναψυχή

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 


 

philosophy

greece

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ.Γ.Α. 

 

Διεθνής Μαραθώνιος “ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

https://drive.google.com/file/d/1SwNISncAT6wg8JG-ioszCG9L8BwqxzcH/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1d6Rf3DsQojjGRNHhXXpohgqnP_3KvhF2/view?usp=sharing

EΠΙΣΗΜΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=qgubspcyleQ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

https://www.dropbox.com/sh/pt9mflc3t3xh4dm/AADN3XSu0FOJ_x3gi-FHQX-Ya?dl=0Ω

Promo Teaser 14ου Διεθνούς Μαραθωνίου “ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”

https://www.dropbox.com/s/ziffme61s7vf3z8/ATGM19teaserNo Sponsor3.mp4?dl=0

 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (αφίσσα) 

 

 

 

 

3ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

 

OROPOS SEASIDE RACE 2018

 

21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

 

 

 

 

national charta
arrmodiotites ergasiakos
ekdiloseis entupa
mitroo contact
enallaktikes

 

Έντυπα Αθλητικού Τουρισμού – Αθλητικής Αναψυχής

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ.Γ.Α. – Έντυπο Αίτησης Οικον. Ενίσχυσης & Προβολής Εκδηλώσεων Αθλητικού Τουρισμού

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΓΙΔΑΣ Γ.Γ.Α. – Έντυπο Αίτησης Χορήγησης Αιγίδας

Εκδηλώσεις Αθλητικού Τουρισμού – Αθλητικής Αναψυχής

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 

2020

 

Διεθνές Τουρνουά Ρυθμικής Γυμναστικής APHRODITE CUP 2020

 

 

2019

 

 

 Παραχώρηση αιγίδας στην Αστική μη Κερδροσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «ΑΓΩΝΑΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ»

 

 Παραχώρηση αιγίδας στον Όμιλο Φουσκωτών Σκαφών Ελλάδος

 

 Παραχώρηση αιγίδας στην Εταιρία με την επωνυμία «WOGG ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»

 

 Παραχώρηση αιγίδας στην Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα

 

 Παραχώρηση αιγίδας στον ΜΕΑ ΤΡΙΤΩΝΑ

 

Παραχώρηση αιγίδας στον Μεσσηνιακό Γυμναστικό Σύλλογο για τους αγώνες Στίβου «Παπαφλέσσεια 2019»

 

 Παραχώρηση Αιγίδας στο Διεθνές Τουρνουά Ρυθμικής Γυμναστικής «APHRODITECUP 2019»

 

 Παραχώρηση Αιγίδας για το Φεστιβάλ παιχνιδιών χωρίς σύνορα

 

 Παραχώρηση Αιγίδας στον Ναυτικό Όμιλο Σύρου

 

 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

 

3ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

OROPOS SEASIDE RACE 2018

21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 

 

Acropolis Jet Raid Oropos Greece 2018

Διήμερο Εκδηλώσεων

3-10 Ιουνίου 2018

Δήμος Ωρωπού

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 


ΦΑΛΑΚΡΟ GRAND OPENING

Τριήμερο Εκδηλώσεων

15-17 Δεκεμβρίου 2017

Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 

 

 

2ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 2017

 

2nd OROPOS SEASIDE RACE 2017

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/10

 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 

 

1st EDIPSOS MULTISPORT WELLNESS FESTIVAL 2017

 

 Διήμερο Αθλητικό και Πολιτιστικό Φεστιβάλ

 

 Διοργανωτής: Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού

 

 Ημερομηνία: 30/09 έως 1/10/2017

 

 Τόπος: Αιδηψός 

 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ Ο∆ΙΕ Α Ε

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. (ΜΕΡΟΣ Δ΄) (05.10.2017)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. (ΜΕΡΟΣ Α΄) (24.05.2017)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο.Δ.Ι.Ε Α.Ε. (ΜΕΡΟΣ Γ΄)  (24.05.2017)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. (ΜΕΡΟΣ Δ΄) (24.05.2017)

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. (ΜΕΡΟΣ Ε΄)  (24.05.2017)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α’  24.04.2017

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (ΜΕΡΟΣ Δ΄) 06.03.2017

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε 06.03.2017

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ Ο.∆.Ι..Ε. Α.Ε. (Μέρος Α’)

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ Ο.∆.Ι.Ε .Α.Ε. (Μέρος Β’)

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ Ο.∆.Ι..Ε. Α.Ε. (Τροποποίηση)

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ Ο.∆.Ι..Ε .Α.Ε. (Β’ Τροποποίηση)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ από 20/07/2016 ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. (ΜΕΡΟΣ Α’)

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. (ΜΕΡΟΣ Γ’)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ

Σας ενημερώνουμε  ότι, κατόπιν της υπ.αριθμ.ΥΠΠΟΑ/185203/1.8.2016 (ΦΕΚ 2465/Β/10.08.2016) απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ξεκινάει η υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων για τη Σχολή Προπονητών Μοντέρνου Πεντάθλου Γ Κατηγορίας στην Αθήνα, με ημερομηνία έναρξης αυτών, τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 και καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016.

 

 

  1. Αίτηση συμμετοχής υποψηφίων

  2. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρο 8 Ν.1599/86)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ.Γ.Α.

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος διδακτικού προσωπικού Σχολών Προπονητών ΓΓΑ

Αίτηση Εκπαιδευτών

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Το Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευομένων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων είναι αρμόδιο για:

αα) Τον έλεγχο, την κατάρτιση και υλοποίηση των προϋπολογισμών των εποπτευομένων φορέων, καθώς και την επεξεργασία και την έκδοση αποφάσεων έγκρισης προϋπολογισμών και απολογισμών των εποπτευομένων και  λοιπών φορέων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ββ) Την παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρι- σης των εποπτευομένων φορέων, των ελλειμμάτων και χρεών που εμφανίζουν σε τακτική (τριμηνιαία/μηνιαία) βάση και ανάλυση και επεξεργασία των οικονομικών τους στοιχείων.
γγ) Τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών καθώς και την έκδοση αποφάσεων επιχορηγήσεων και τη διαβίβασή τους για εκκαθάριση-ενταλματοποίηση στο αρμόδιο Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης  Τακτικού Προϋπολογισμού, ΠΔΕ και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας.
δδ) Την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την παρακολούθηση των χορηγούμενων επιχορηγήσεων στους εποπτευόμενους και λοιπούς φορείς.
εε) Τη διασφάλιση της ευθυγράμμισης των στόχων που τίθενται, μέσω των προϋπολογισμών των εποπτευομένων φορέων, με τους αντίστοιχους στόχους της δημοσιονομικής πολιτικής, καθώς και με τους στόχους  του Προϋπολογισμού.
στστ) Τον έλεγχο και την επεξεργασία των δημοσιονομικών στοιχείων των Εποπτευόμενων φορέων και την ηλεκτρονική καταγραφή τους στις διαδικτυακές εφαρμογές του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους όπου αυτό απαιτείται.
ζζ) Τον έλεγχο και την επεξεργασία των απολογιστικών οικονομικών στοιχείων της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των εποπτευομένων και λοιπών φορέων καθώς και την αξιολόγησή τους.
ηη) Τη συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων και τη σύνταξη των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων σύμφωνα με τον Κώδικα φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
θθ) Τον έλεγχο και χειρισμό των κατασχετηρίων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και τη διαβίβαση στην αρμόδια οργανική μονάδα της Γ.Γ.Α, για σχετικές ενέργειες.
ιι) Τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου καθώς και ελέγχου κάθε στοιχείου που αποτελεί αντικείμενο της κείμενης σχετικής νομοθεσίας ή των καταστατικών των αθλητικών σωματείων των ενώσεων και  των ομοσπονδιών και των άλλων επιχορηγούμενων φορέων και γνωμοδότηση για περικοπή της επιχορήγησης τους εφόσον διαπιστώνονται σοβαρές παραβάσεις.
ιαια) Την άσκηση ελέγχου νομιμότητας επί των πρακτικών συνεδριάσεων των εποπτευόμενων φορέων (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τον κανονισμό λειτουργίας  αυτών.

Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευομένων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
[ @gga.gov.gr]
   Fax213-131-6606 tpef @ gga.gov.gr
 
Αναπλ. Προϊστάμενος Ζαχαρόπουλος Σωτήρης 213-131-7068 szaharopoulos
 
  Αντωνακόπουλος Νίκος 213-131-6023 nantonakopoulos 
  Γιαμουγιάννη Αργυρώ
213-131-6237 agiamougianni
  Δήμου Αναστασία 213-131-6219 adimou
  Κατσίφας Κωνσταντίνος
213-131-6872
kkatsifas
  Κερρά Μαρία 213-131-6396 mkerra
  Κοντοπάνος Χρήστος 213-131-6217 ckontopanos
  Κωνσταντακοπούλου Μαρία 213-131-6243 mkonstantakopoulou
  Μαρκετάκης Παντελής 213-131-6148 pmarketakis
Παλιούρα Φωτεινή 213-131-6218 fpalioura
  Περδικούλης Βασίλειος
213-131-7014
vperdikoylis
  Χαϊλα Γεωργία  213-131-6872 ghaila

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Το Τμήμα Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών είναι αρμόδιο για:

αα) Τη διενέργεια πρόχειρων και ανοικτών (δημόσιων και διεθνών) διαγωνισμών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Απαλλοτριώσεων Τομέα Πολιτισμού.
ββ) Την κατάρτιση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών πάσης φύσεως υλικών, εξοπλισμού και εφοδίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών και για τη συντήρηση και αποκατάσταση κάθε είδους.
γγ) Τη σύναψη, διαχείριση και εποπτεία εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών καθώς και υπεργολαβιών.
δδ) Την ενημέρωση του Μητρώου δεσμεύσεων για το σύνολο των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος σε συνεργασία με το Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΠΔΕ και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας.
εε) Την εποπτεία για την παραλαβή, αποθήκευση και διακίνηση των προμηθευόμενων υλικών και εφοδίων, την έκδοση δελτίων εισαγωγής και εξαγωγής και την καταστροφή και εκποίηση του άχρηστου υλικού.
στστ) Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τον προγραμματισμό των δαπανών, που αφορούν στην καθαριότητα, στη συντήρηση, στην ασφάλεια, στη φύλαξη των κτιρίων και των εγκαταστάσεων τους, στη λήψη μέτρων  πυρασφάλειας.
ζζ) Την τήρηση Μητρώου οχημάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ).
ηη) Την αποδοχή δωρεών για λογαριασμό της ΓΓΑ.

 

Τμήμα Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
[ @gga.gov.gr]
   Fax213-131-6609, 6525 tpdyy @ gga.gov.gr
 
 Προϊσταμένη  Βασσάλου Ευαγγελία 213-131-6276 evasalou
 
  Ζανιάς Μιχάλης 213-131-6212 mzanias
   Ζημιανίτη Ευγενία 213-131-6233 ezimianiti
  Κλήμου Ευστράτιος 213-131-6253  eklimou
   Ντάκουλας Κωνσταντίνος
213-131-6810  kntakoulas
  Σαλεμή Ανδριανή 213-213-6239 asalemi
   Σταμπουλή Άννα
213-131-6184  astampouli
  Τσακάλου Γεωργία 213-131-6115 gtsakalou
  Φλώριου Μαρία 213-131-6227 mfloriou
  Χατζηγιάννη Ειρήνη 213-131-6224 echatzigianni

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΠΔΕ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Το Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΠΔΕ και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας είναι αρμόδιο για:

αα) Το σχεδιασμό, την κατάρτιση και την τροποποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και του Τακτικού Προϋπολογισμού.
ββ) Την παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της διάθεσης πιστώσεων.
γγ) Τη διασφάλιση της διατήρησης των ορίων των διαθέσιμων πιστώσεων του Προϋπολογισμού και την υποβολή προτάσεων για ανακατανομή των πιστώσεων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
δδ) Την κατάρτιση, επεξεργασία και αναθεώρηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
εε) Την παρακολούθηση και εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ).
στστ) Την εισήγηση εκτέλεσης προγραμμάτων αθλητικών έργων, την ένταξή τους στον Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό, την παρακολούθηση της προώθησης και της εφαρμογής τους και τη μέριμνα για την ομαλή χρηματοδότησή τους.
ζζ) Τον ορισμό των υπολόγων – διαχειριστών και των υπευθύνων λογαριασμών των έργων του ΠΔΕ για την πληρωμή των εκτελούμενων από τις υπηρεσίες έργων και έργων εξουσιοδότησης εκτελουμένων με ευθύνη Ν.Π.Δ.Δ. και  Ν.Π.Ι.Δ.
ηη) Την παρακολούθηση των κατανομών και των απορροφήσεων των εγκεκριμένων πιστώσεων στο ΠΔΕ, τη συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων για τις επιμέρους κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των έργων που  τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), τον έλεγχο και την επεξεργασία των γενικών απολογιστικών στοιχείων.
θθ) Την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τον Τακτικό Προϋπολογισμό και το ΠΔΕ και την εποπτεία και τον έλεγχο για την ορθή και έγκαιρη καταχώριση των στοιχείων των ανωτέρω στις οικείες διαδικτυακές εφαρμογές.
ιι) Την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, τη μέριμνα για τον ορισμό υπολόγων αυτών, τον έλεγχο των αποδόσεών τους και την τακτοποίησή τους.
ιαια) Την έκδοση των αποφάσεων χρηματοδότησης έργων του ΠΔΕ με συνακόλουθη πίστωση των λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).
ιβιβ) Τη μέριμνα για χορήγηση οικονομικών επιβραβεύσεων σε διακεκριμένους αθλητές και προπονητές με εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις (πριμ).
ιγιγ) Τον έλεγχο, και την εκκαθάριση των αποδοχών και των κάθε είδους αμοιβών του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.
ιδιδ) Την τήρηση του μισθολογικού μητρώου του Τακτικού Προσωπικού και των στοιχείων για την μισθοδοσία του μη τακτικού προσωπικού της ΓΓΑ.
ιειε) Την έκδοση τίτλου για την πληρωμή των αποδοχών και κάθε είδους αμοιβών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπομένων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.
ιστιστ) Τον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και την εκκαθάριση δαπανών του Τομέα Αθλητισμού, με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.                                                                                                             ιζιζ) Την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και την καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στο οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
ιηιη) Τον έλεγχο και την επεξεργασία των δημοσιονομικών στοιχείων από οικείες διαδικτυακές εφαρμογές για τα Μητρώα Δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
ιθιθ) Την αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών.
κκ) Τον έλεγχο τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και την παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε  φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.
κακα) Τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια ΔΥΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (π.δ.  80/2016, Α΄145).
κβκβ) Την έκδοση τίτλου για την πληρωμή των δαπανών του Τομέα Αθλητισμού, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών εντός των προβλεπομένων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.
κγκγ) Τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζομένων δαπανών και υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής  Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014.
κδκδ) Τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπου ελέγχου.
κεκε) Την εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημοσίου υπολόγου, υπεύθυνου λογαριασμού, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής.
κστκστ) Την παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις  οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα.
κζκζ) Τη μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών.
κηκη) Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τις δαπάνες του Τομέα Αθλητισμού.
κθκθ) Την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και τήρηση του μητρώου αυτών.
λλ) Την κατά μήνα παρακολούθηση σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη.
λαλα) Την παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και υπεύθυνων λογαριασμών και εισήγηση στον Γ.Δ.Ο.Υ. για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων  που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
λβλβ) Την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου  προβλέπεται για δαπάνες του Τομέα Αθλητισμού.
λγλγ) Τη συγκέντρωση δεδομένων από το Μητρώο Δεσμεύσεων και υποβολή σχετικών αναφορών στις αρμόδιες οργανικές μονάδες δημοσιονομικών αναλύσεων και αναφορών.
λδλδ) Την παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών για τις αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κ.λπ..
λελε) Την έκδοση καταλογιστικών πράξεων σε επιχορηγούμενους φορείς.

 

Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΠΔΕ και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
[ @gga.gov.gr]
   Fax: 213-131-6983  tketp
 
 Προϊσταμένη  Αγγελοπούλου-Γύφτου Ευαγγελία 213-131-6208 eagelopoulou 
       
   Αρβανιτάκη Αικατερίνη 213-131-6480 karvanitaki
   Βασιλάκη Βαρβάρα 213-131-6431 bvasilaki 
   Γκιόκας Ιωάννης 213-131-6477, 6254
ggiokas 
   Καραβαγγέλη Δήμητρα 213-131-6295 dkaravaggeli
   Κασκαρά Βιολέτα 213-131-6221
lkaskara
   Κριτσωτάκης Μανώλης 213 131 6231 mkritsotakis
   Μητροπέτρος Χρήστος 213-131-7097 xmitropetros
   Μπαλέλη Αναστασία 213-131-6484 abaleli
   Ρισκάση Σοφία  213-131-6216 sofiariskasi
   Σταματάκος Γεώργιος 213-131-7020 gstamatakos
   Τούντα Αγλαΐα 213-131-6214 atounta
   Τσαμπάζη Καλλιόπη 213-131-6466 ptsampazi 
   Τσερκετζή Χριστίνα 213-131-6274 xtserketzi 

ΥΠΟΠΑΙΘ

ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. τομέας Πολιτισμού

ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. τομέας Παιδείας κ’ Θρησκευμάτων

Άσκηση και σακχαρώδης διαβήτης

Με την εργασία που καταθέτουμε ως Υφυπουργείο Αθλητισμού με τον τίτλο “άσκηση και σακχαρώδης διαβήτης” στοχεύουμε αφενός μεν να διευρύνουμε τους ορίζοντες της ενημέρωσης αφετέρου δε να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον για περαιτέρω επιστημονικές έρευνες πιστεύοντας ότι η γνώση είναι δύναμη τόσο για τους πολίτες όσο και για μια σύγχρονη κοινωνία.

Το εγχειρίδιο αυτό είμαστε βέβαιοι ότι:

• Ενδιαφέρει τους πάσχοντες που ξεπερνούν στη χώρα μας το 1.000.000 πολίτες
• Ενδιαφέρει τους ειδικούς γιατρούς να προσεγγίσουν το θέμα μέσα από ένα διευρυμένο πλαίσιο αξιόπιστων ερευνητικών δεδομένων
• Ενδιαφέρει το κράτος γιατί τόσο ως πρόληψη όσο και ως αντιμετώπιση μπορούν να μειωθούν δραστικά οι δαπάνες υγείας
• Ενδιαφέρει τέλος όλους μας να γνωρίζουμε και σε συνεργασία πάντοτε με τους ειδικούς γιατρούς είτε να προλαμβάνουμε την εμφάνιση και εξέλιξη της πάθησης είτε να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα πιο οργανωμένα καθώς έχει αποδειχθεί διεθνώς ότι η ειδική άσκηση μπορεί να συμβάλλει δημιουργικά στη βελτίωση της υγείας μας.

Ίσως ο Ασκληπιός, ο Γαληνός και ο Ιπποκράτης να ανοίγουν ξανά ένα παράθυρο στην ελπίδα.

Εμείς κάνουμε σήμερα το ελάχιστο, ενώ οι ειδικοί γιατροί και ερευνητές προφανώς μπορούν πολλά περισσότερα.

Πάντως όλοι μαζί ίσως καταφέρουμε να κάνουμε ένα μικρό βήμα.

Το οφείλουμε στον ανθρώπινο πολιτισμό και στον πολιτισμό της αλληλεγγύης.

 

Γιάννης Ιωαννίδης
Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Διαβάστε την εργασία “Άσκηση και σακχαρώδης διαβήτης”

Εργασία, Επιστημονικά αξιολόγηση, επιλογή ερευνητικών δεδομένων καθώς και μεταφράσεις
Dr. Τσιτρούλη Δανάη
Σύμβουλος Υφυπουργού Αθλητισμού

Προγραμματισμένες Σχολές

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 2016-2018 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ) 

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ!!!!!!!!!


Με αφορμή την ανάρτηση της ανακοίνωσης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τάε Κβο Ντο για Σχολή Προπονητών Τάε Κβο Ντο στη Θεσ/νίκη, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ανακοινώνει ότι η συγκεκριμένη σχολή δεν αναγνωρίζεται και δεν τελεί υπό την έγκριση της Γ.Γ.Α. Για περισσότερα πατήστε εδώ

 

Αίτηση υποψηφίων για τη Σχολή Προπονητών

Υπεύθυνη Δήλωση περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μή παραπομπής σε δίκη.

 

ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 2016 

 1. Ίδρυση Σχολής Προπονητών Μοντέρνου Πένταθλου Γ’ Κατηγορίας στην Αθήνα

 2. Ίδρυση Ενιαίας Σχολής Προπονητών Γ’ Κατηγορίας στα αθλήματα: Ζίου Ζίτσου, Αϊκίντο, Μπραζίλιαν Ζίου Ζίτσου…..  

 3. Ίδρυση Ενιαίας Σχολής Προπονητών Γυμναστικής στα αθλήματα……

 4. Ίδρυση Ενιαίας Σχολής Προπονητών Γυμναστικής στα αθλήματα…… 

 

ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 2014    

   1. Ίδρυση Σχολής Προπονητών Χειροσφαίρισης Γ’ Κατηγορίας στην Αθήνα

  2. Ίδρυση Σχολής Προπονητών Χειροσφαίρισης Γ’ Κατηγορίας στη Θεσσαλονίκη

  3. Ίδρυση Σχολής Προπονητών Κωπηλασίας Γ’ Κατηγορίας στον Πειραιά

  4. Ίδρυση Σχολής Προπονητών Ζίου Ζίτσου Γ’ Κατηγορίας στον Πειραιά

  5. Ίδρυση Σχολής Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Α’ Κατηγορίας στην Αθήνα

  6. Ίδρυση Σχολής Προπονητών Σωματικής Διάπλασης Γ’ Κατηγορίας στην Αθήνα

  7. Ίδρυση Σχολής Προπονητών Πάλης-Πάλης Υποταγής (grappling)-Πάλης Μεικτών Μαχητικών Τεχνών Γ’ Κατηγορίας στην Αθήνα

  8. Ίδρυση Σχολής Προπονητών Γουσου Κουνγκ Φου Γ’ Κατηγορίας στην Αθήνα

  9. Ίδρυση Σχολής Προπονητών Κολύμβησης Γ’ Κατηγορίας στην Αθήνα

10. Ίδρυση Σχολής Προπονητών Κολύμβησης Γ’ Κατηγορίας στη Θεσσαλονίκη

11. Ίδρυση Σχολής Προπονητών στο άθλημα του Καράτε, Γ’ Κατηγορίας στην Αθήνα

12. Ίδρυση Σχολής Προπονητών Ταεκβο-ντο (ITF) Γ’ Κατηγορίας στη Θεσσαλονίκη

       Τροποποίηση της αριθμ. 17012/06.06.2014

13. Ίδρυση Σχολής Προπονητών Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Γ’ Κατηγορίας στην Αθήνα

14. Ίδρυση Σχολής Προπονητών Ιππασίας Γ’ και Β’ Κατηγορίας στην Αθήνα

       Τροποποίηση της αριθμ. 25251/11.08.2014

15. Ίδρυση Σχολής Προπονητών Ρυθμικής Γυμναστικής, Ενόργανης και Τραμπολίνο Γ’ Κατηγορίας στην Αθήνα

16. Ίδρυση Σχολής Προπονητών Ρυθμικής Γυμναστικής, Ενόργανης και Τραμπολίνο Γ’ Κατηγορίας στη Θεσσαλονίκη

17. Ίδρυση Σχολής Προπονητών Τζούντο Γ’ Κατηγορίας στην Αθήνα

18. Ίδρυση Σχολής Προπονητών Πετοσφαίρισης Β’ Κατηγορίας στην Αθήνα

19. Ίδρυση Σχολής Προπονητών Πετοσφαίρισης Α’ Κατηγορίας στη Θεσσαλονίκη

20. Ίδρυση Σχολής Προπονητών Αντιπτέρισης Γ’ Κατηγορίας στην Αθήνα

21. Ίδρυση Σχολής Προπονητών Αντιπτέρισης Γ’ Κατηγορίας στη Θεσσαλονίκη

22. Ίδρυση Σχολής Προπονητών Kick Boxing Γ’ Κατηγορίας στην Αθήνα

 

ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 2013   

   1. ΄Ιδρυση Σχολής Προπονητών Ιστιοπλοίας Ολυμπιακών Διαδρομών και Ανοιχτής Θαλάσσης Γ’ Κατηγορίας

   2.  Ίδρυση Σχολής Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ’ Κατηγορίας στην Αθήνα

   3. Ίδρυση Σχολής Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ’ Κατηγορίας στην Θεσσαλονίκη

  4. Ίδρυση Σχολής Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ’ Κατηγορίας στο Ηράκλειο Κρήτης   

  5. Ίδρυση Σχολής Προπονητών Πετοσφαίρισης Γ’ Κατηγορίας στην Αθήνα

  6. Ίδρυση Σχολής Προπονητών Πετοσφαίρισης Γ’ Κατηγορίας στη Θεσσαλονίκη

  7. Ίδρυση Σχολής Προπονητών Ξιφασκίας Γ’ Κατηγορίας στην Αθήνα

  8. Ίδρυση Σχολής Προπονητών Παγκρατίου Γ’ Κατηγορίας στην Αθήνα

  9. Ίδρυση Σχολής Προπονητών Πυγμαχίας Γ΄ Κατηγορίας στην Αθήνα

10. Ίδρυση Σχολής Προπονητών Πυγμαχίας Γ’ Κατηγορίας στη Θεσσαλoνίκη

11. Ίδρυση Σχολής Προπονητών Χιονοδρομίας (Αλπικά Αγωνίσματα – Δρόμοι Αντοχής – Χιονοσανίδα) Γ’ Κατηγορίας στη Νάουσα

12. Ίδρυση Σχολής Προπονητών Αντισφαίρισης Γ’ Κατηγορίας στην Αθήνα

       Τροποποίηση της αριθμ. 36580/10.12.2013

13. Ίδρυση Σχολής Προπονητών Αντισφαίρισης Γ’ Κατηγορίας στη Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

1. ΤΣΟΥΧΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ               213 131 7057
2. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ    213 131 7017
3. ΔΑΜΙΓΟΥ ΜΑΡΙΑ                       213 131 7018
4. ΒΡΥΝΑ ΕΛΕΝΗ                          213 131 6896
5. ΖΗΜΑΡΙΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ         213 131 7030 
 
 


Fax: 213 131 6613, 213 131 7165
E-mail: tae@gga.gov.gr

Ανέγερση Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Τεχνικές Οδηγίες Ανέγερσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων

1.0  Έγκριση ως προς τη λειτουργικότητα

Σύμφωνα με: α) Το άρθρο  6, παρ. 1, εδάφιο Α-α, του Π.Δ.77/ΦΕΚ28/Α’/1-3-85, και β) Το άρθρο 1, παρ.2.1, εδάφιο ε, της Κ.Υ.Α. αρ.οικ.7533/ΦΕΚ251/Β’/13-2-12, προκειμένου να χορηγηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, Έγκριση Δόμησης για την ανέγερση αθλητικής εγκατάστασης, ζητείται η έγκριση της Γ.Γ.Α. για τη λειτουργικότητα της εγκατάστασης. Η Γ.Γ.Α. εφόσον η εγκατάσταση εμπίπτει στις αρμοδιότητες της, μέσω της αρμόδιας Δ/νσης Μελετών χορηγεί την Έγκριση αυτή, μετά από έλεγχο της μελέτης που καλείται ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει σε δυο αντίγραφα. Ο φάκελος μελέτης θα περιλαμβάνει όλα τα σχέδια που θα υποβληθούν στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης για την χορήγηση Άδειας Δόμησης.  Αναλυτικότερα ζητούνται :

1.1    Ορισμός επιχείρησης – Τεχνική Έκθεση του Προτεινόμενου Έργου

Περιγραφή της εγκατάστασης, του τρόπου λειτουργίας, των χρηστών και του τρόπου κατασκευής  (υλικά και εργασίες συνοπτικά).  Ορισμός του χαρακτήρα της επιχείρησης: α) Γυμναστήριο ή σχολή εκμάθησης αθλήματος (με προσωπικό όπως περιγράφεται στο Π.Δ. 219/ΦΕΚ 221/Α’/13-10-06), ή β) Απλή επιχείρηση εκμίσθωσης γηπέδων (Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/21902/2725/603, ΦΕΚ 3568 Β/10-10-2017).

1.2    Τοπογραφικό Διάγραμμα

1.2α  Στις εντός σχεδίου περιοχές, το Τοπογραφικό Διάγραμμα θα περιλαμβάνει: α) Τους ισχύοντες όρους δόμησης (κατά προτίμηση εγκεκριμένους από το αρμόδιο Γραφείο Δόμησης), β) Προσκόμιση εγκρίσεων-γνωμοδοτήσεων από άλλους φορείς (πχ. Αρχαιολογία, Δασαρχείο, κλπ.), με τα συνοδευτικά επικυρωμένα σχέδια, γ) Αναφορά τίτλων ιδιοκτησιών, δ) Πλάτη και ονομασίες παρακείμενων οδών, ε) Αποτυπώσεις και καθεστώς υπαρχουσών νόμιμων ή μη κατασκευών, στ)Υψόμετρα και -σε μεγάλες κλίσεις- ισοϋψείς καμπύλες οικοπέδου.
1.2β  Στις εκτός σχεδίου περιοχές, το Τοπογραφικό Διάγραμμα  θα συμπληρώνεται και με οδοιπορικό προσπέλασης στο χώρο, καθώς και με εντοπισμό του σε χάρτη της ευρύτερης περιοχής. Επίσης, θα πρέπει να αναγράφονται τα πλάτη των παρακείμενων οδών και να εμφανίζονται αποτυπωμένα όλα τα υπάρχοντα δέντρα του οικοπέδου εφόσον υπάρχουν. Για την περίπτωση που η πρόταση δεν συμπεριλαμβάνει τα τελευταία, θα πρέπει να δοθεί προ Έγκρισης Δόμησης, άδεια από το αρμόδιο Δασαρχείο.

1.3 Σχέδιο Γενικής Διάταξης – Διάγραμμα Δόμησης

Εκτός των απαιτούμενων υπολογισμών και σχεδίων (όπως αυτά προβλέπονται  στον  Ν.4030/ΦΕΚ249/Α’/25-10-2011), το Διάγραμμα Δόμησης θα συμπεριλαμβάνει και το Σχέδιο Γενικής Διάταξης της αθλητικής εγκατάστασης. Σε αυτό θα εμφανίζονται όλες οι υφιστάμενες και νέες εγκαταστάσεις, καθώς και αναλυτική διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του έργου (βλ. 1.3β), σε κλίμακα 1:200 (για μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις), ή, σε κλ. 1:100 (για μικρότερες).  Επίσης:
1.3α    Το διάγραμμα δόμησης θα πληροί τις απαιτήσεις σε θέσεις στάθμευσης σύμφωνα με: α) Τον Ν.960/ΦΕΚ194/Α’/79 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.1221/ΦΕΚ292/Α’/81,  β) Το Π.Δ. 111/ΦΕΚ 76Α’/5-3-04 για την Περιφέρεια Αττικής, και γ) Τις Προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για τον σχεδιασμό των χώρων στάθμευσης σύμφωνα με την Υ.Α.98728/7722/ΦΕΚ167/Δ’/2-3-93). Επίσης, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης πυροσβεστικού οχήματος και ασθενοφόρου.
1.3β  Τα εξωτερικά γήπεδα άθλησης (πλήρως διαστασιολογημένα) θα πληρούν τις προδιαγραφές σχεδιασμού της Γ.Γ.Α. και με προσανατολισμό Βορρά-Νότου (±15°). Γήπεδα με άλλες διαστάσεις από τις προδιαγεγραμμένες και λανθασμένο προσανατολισμό, θεωρούνται μόνον προπονητικού χαρακτήρα (βλ. Προδιαγραφές Γ.Γ.Α.: http://www.gga.gov.gr/index.php/athl-egatastaseis/texnika-stoixeia-athli-egkatastaseon ).
1.3γ  Θα υπάρχει διαχωρισμός (με υπόμνημα υλικών ή άλλο σχεδιαστικό συμβολισμό) επιφανειών και χρήσεων διαμόρφωσης σε διακριτές ζώνες, όπως: α) Χώρος κυκλοφορίας οχημάτων, β) Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, γ) Πεζόδρομοι – κύρια είσοδος πεζών, δ) Αγωνιστικοί χώροι,  και ε) Φύτευση-Ζώνη Πρασίνου.

1.4     Κατόψεις, Όψεις, Τομές όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων

Τα σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης των κτιριακών εγκαταστάσεων θα είναι στην ίδια κλίμακα (κατά προτίμηση σε κλ. 1:50 για μικρές εγκαταστάσεις και σε κλ. 1:100 για μεγαλύτερες) και θα ακολουθούν τις παρακάτω απαιτήσεις:
1.4α   Τα αποδυτήρια των αθλητικών εγκαταστάσεων, πρέπει να είναι λειτουργικά σωστά σχεδιασμένα ούτως ώστε να τηρούνται τα άρθρα 9 έως 11 της Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/21902/2725/603, ΦΕΚ 3568 Β/10-10-2017 και:
α) Να έχουν δύο ανεξάρτητες ενότητες αποδυτηρίων (ανδρών – γυναικών), έκαστη με χώρο ένδυσης-απόδυσης, αυτοτελή χώρο με W.C. και νιπτήρες και έναν ξεχωριστό χώρο με καταιονητήρες. Σε μία εκ των δύο μονάδων θα υπάρχει ένα W.C. Α.Μ.Ε.Α.), β) Σε κάθε διάταξη αποδυτηρίου οι υγροί χώροι (καταιονητήρες και W.C.) αποτελούν ξεχωριστές ενότητες, με πρόσβαση από τον χώρο ένδυσης-απόδυσης. γ) Η απαιτούμενη επιφάνεια χώρου ένδυσης-απόδυσης ανά αποδυτήριο δεν αποτελεί διάδρομο κίνησης, ούτε εξυπηρετεί άλλη λειτουργία (π.χ. κυκλοφορία). δ) Ενδείκνυται η πρόσβαση στον χώρο ένδυσης-απόδυσης να γίνεται μέσω προθαλάμου.
1.4β  Βάσει των Προδιαγραφών της Γ.Γ.Α., ελέγχεται και η λειτουργικότητα και ορθότητα των διαστάσεων των κλειστών χώρων άθλησης, των κερκίδων θεατών, και των απαιτήσεων των συνοδευτικών τους λειτουργιών. Σε κλειστούς χώρους άθλησης με μεγάλης επιφάνειας υαλοστάσια, απαιτείται η ύπαρξη περιμετρικού προστατευτικού στηθαίου ύψους 1,20 μ. για αποφυγή ατυχημάτων.

1.5     Συμπληρωματικά στοιχεία

1.5α  Για αθλήματα όπου η Γ.Γ.Α. δεν έχει συντάξει και εγκρίνει Προδιαγραφές, ζητείται η συνδρομή της – αρμόδιας για το άθλημα- Ομοσπονδίας, η οποία πραγματοποιεί προέλεγχο των γηπέδων, προκειμένου η υπό εξέταση μελέτη να συμπεριλαμβάνει και τα εγκεκριμένα και σφραγισμένα από την  Ομοσπονδία, σχέδια του προτεινόμενου αθλήματος.
1.5β    Σε περίπτωση κατασκευής κερκίδων για θεατές ζητείται: α) Διάγραμμα Ορατότητας (βλ. Προδιαγραφές Γ.Γ.Α.: http://www.gga.gov.gr/index.php/athl-egatastaseis/texnika-stoixeia-athli-egkatastaseon), β) Τήρηση Κανονισμού Πυροπροστασίας (Π.Δ. 71/88) για τις κερκίδες, και γ) Κάλυψη θέσεων στάθμευσης και χώρων υγιεινής για τους θεατές.
1.5γ   Σε μεγάλη κλίση οικοπέδου, ζητείται: α) Σχέδιο κατά μήκος ή/και εγκάρσιας τομής οικοπέδου, και β) Σχέδιο ανάπτυξης εξωτερικής περιτοίχισης-περίφραξης οικοπέδου.
1.5δ   Βάσει του άρθρου 26, του Ν.Ο.Κ. 4067/ΦΕΚ79/Α’/9-4-2012 και των Προδιαγραφών του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Σχεδιάζοντας για όλους» (για άτομα με αναπηρία), όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις, δημόσιες ή ιδιωτικές, θα προβλέπουν: α) Θέσεις στάθμευσης, β) Ράμπες και γ) W.C. Α.Μ.Ε.Α..
1.5ε Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης σε υφιστάμενες κατασκευές, ή πρότασης κατασκευής νέων κτιρίων και προσθηκών, η Γ.Γ.Α. συμπληρωματικά ζητά: α) Το Φύλλο Αδείας και το εγκεκριμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα και Διάγραμμα Κάλυψης, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες και ότι οι υπάρχουσες κατασκευές είναι νομίμως υφιστάμενες.

1.6    Διευκρινήσεις για την έγκριση λειτουργικότητας από την Γ.Γ.Α.

1.6α  Η Γ.Γ.Α. είναι αρμόδια για τον έλεγχο μόνο για τις αμιγείς αθλητικές χρήσεις και δραστηριότητες, σύμφωνα με την διάκριση που γίνεται στον Κτιριοδομικό Κανονισμό όπως ισχύει (παρ.2, Αρθ-3, Αποφ-31252/22-7-09/ΦΕΚ396/ΑΑΠ/13-08-09 τροποποίησης της Αποφ-3046/304/30-1-89 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ “Κτιριοδομικός Κανονισμός” /ΦΕΚ-59/Δ/3-2-89).  Τονίζεται ότι οι σύνοδες και εμπορικές χρήσεις, όπως περιγράφονται στην ως άνω απόφαση, πρέπει να εξασφαλίζουν τους προβλεπόμενους χώρους υγιεινής (ένα w.c. ΑΜΕΑ, και  τον απαραίτητο αριθμό w.c. ανδρών και γυναικών), και την στάθμευση των χρηστών τους, ανεξάρτητα από τις αθλητικές χρήσεις, και να μην τις επιβαρύνουν.
1.6β   Να τηρείται ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.Δ. 71/ΦΕΚ32/Α’/17-2-88) στη χωροθέτηση και διαμόρφωση των Η/Μ χώρων, τα αναγκαία και προβλεπόμενα πυροδιαμερίσματα στις αθλητικές εγκαταστάσεις και τις οδεύσεις διαφυγής των χώρων αυτών.
1.6γ Όλοι οι χώροι των κτιριακών εγκαταστάσεων βάσει Ν.Ο.Κ./11 θα τηρούν τις προδιαγραφές του Κ.ΕΝ.Α.Κ., και των προδιαγραφών της Γ.Γ.Α. για ενεργειακό σχεδιασμό, και θα έχουν επαρκή φυσικό φωτισμό και αερισμό.
1.6δ  Στην περίπτωση σχεδιασμού αποδυτηρίων Κολυμβητηρίου λαμβάνεται υπόψη, κατά τον έλεγχο, και η ισχύουσα Υγειονομική Διάταξη όπως διατυπώνεται στην Υπουργική Απόφαση Γ1/443/1973/ΦΕΚ87/Β’/24-1-73.
1.6ε  Η χορηγούμενη έγκριση της Γ.Γ.Α. ως προς τη λειτουργικότητα, δεν αναπληρώνει ή υποκαθιστά κάτι από τα ζητούμενα για την έκδοση της Άδειας Δόμησης, ούτε απαλλάσσει τους μελετητές από την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων και κανονισμών της ισχύουσας κατά τον Ν.Ο.Κ. 4067/ΦΕΚ79/Α’/9-4-2012 και κατά τον Ν.4014/ΦΕΚ209/Α’/21-9-2011 υποχρεώσεων. Σ’ αυτό το πλαίσιο, κατά την πορεία του ελέγχου της μελέτης από την Γ.Γ.Α., είναι ενδεχόμενο να ζητηθούν επί πλέον δικαιολογητικά που να πιστοποιούν τη νομιμότητα της προς ανέγερση αθλητικής εγκατάστασης ή των εγκαταστάσεων που προϋπάρχουν στο οικόπεδο.

2.0    Πρόταση της Γ.Γ.Α. για όρους δόμησης αθλητικών εγκαταστάσεων σε εκτός σχεδίου περιοχές                                                                 

2.1    Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 6/17-10-78 ΦΕΚ 538Δ’, προκειμένου ν’ ανεγερθεί αθλητική εγκατάσταση σε εκτός σχεδίου περιοχή, η Γ.Γ.Α. μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου, προτείνει στην κατά περίπτωση αρμόδια αρχή την έγκριση και θέσπιση των όρων και περιορισμών δόμησης που θα ισχύουν για την αθλητική εγκατάσταση.
2.2     Για να εξετάσει, η Γ.Γ.Α. το αίτημα και να διαμορφώσει τις προτάσεις της για τους όρους δόμησης, πρέπει να υποβληθούν στη Δ/νση Μελετών σε δυο αντίγραφα όλα τα αναφερόμενα στην παρ. 1.0 του παρόντος), δεδομένου ότι η έγκριση της μελέτης ως προς την λειτουργικότητα αποτελεί προϋπόθεση για την πρόταση όρων δόμησης.  
2.3   Επισημαίνεται, ότι η Γ.Γ.Α. στην διαμόρφωση της πρότασής της για τους όρους δόμησης, θέτει ως όριο σε ό,τι αφορά την εκμετάλλευση (συντελεστή δόμησης) της έκτασης, το καθοριζόμενο στους γενικούς όρους της εκτός σχεδίου δόμησης που είναι σ.δ.= 0,20, με μικρές αποκλίσεις που αφορούν αποκλειστικά και μόνο αιτήματα των Ο.Τ.Α.  
2.4   Διευκρινίζεται ότι η προτεινόμενη δόμηση και κάλυψη που εισηγείται η Γ.Γ.Α. (προς το αρμόδιο Γραφείο Δόμησης), αφορά αποκλειστικά στις αμιγώς αθλητικές εγκαταστάσεις (βλ. 1.6α)  και προτείνει όρους δόμησης μόνο για τις αθλητικές εγκαταστάσεις και σε καμία περίπτωση ούτε για τα υφιστάμενα που δεν έχουν στο παρελθόν εγκριθεί από την Γ.Γ.Α., ούτε για τυχόν μελλοντικά που δεν συμπεριλαμβάνονται στην μελέτη.

                                                                                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
                                                                                                  Μαρούσι,   15/5/13
                                                                          
 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ            Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
                                         ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                            α.α.
                                                                                       

ΜΥΡΤΩ ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΥ           ΙΣΜΗΝΗ ΜΠΟΥΣΙΟΥ                    ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΡΙΑΜΠΕΛΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ     ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ                  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΑΜΕΑ

 

  ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ & ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ (ΑΟΝΜ) AONM
  ΦΩ95 {ΦΕΚ 94/Α/29.06.2017}

  Τριπόλεως 19, Αθήνα 10444
  Τηλέφωνο : 2103304144 , – Fax: 2103304151
  e-mail: aonmgr@hotmail.com

                            Πρόεδρος: Τσάμη-Αρκά Δήμητρα
                            Γεν.Γραμματέας: Φωτοπούλου Χαρίκλεια


 EAOAKΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΦΩΝ (Ε.Ο.Α.Κ.)   

  ΞΑ04 { Γ/18446/27.7.99}

  ΣΕΦ -Λεφ. Εθν. Μακαρίου, Ν. Φάληρο Πειραιάς, Ταχ. Κώδ. 18 547
  Τηλέφωνο :210 8829631, – Fax:210 8214435,

                            e-mail: hafdeaf@otenet.gr * http://www.hafdeaf.gr

                            Πρόεδρος: Σταυρακάκης Ιωσήφ
                            Γεν.Γραμματέας: Στουφής Ιωάννης


 
OSEKA
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) 
ΞΧ90 { Γ/8436/15.4.98 }
 
Μάρκου Μουσούρη 70, Αθήνα, Τ.Κ. 116 36
Τηλέφωνο :210 7567410 – 210 7567414, Fax:7567409,
 e-mail: oseka@oseka.grhttp://www.oseka.gr

                            Πρόεδρος:Χάρης Περδίκης
                            Γεν.Γραμματέας: Κονσούλας Γιώργος


ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (Ε.Α.ΟΜ.ΑμεΑ)

ΟΩ66 {24833/16.09.2002}

Αθλήματα: Στίβος, Σκοποβολή, Κολύμβηση, Μπότσια, Τζούντο, Άρση Βαρών σε Πάγκο, Τοξοβολία, Καλαθοσφαίριση Ν.Α. , Αντισφαίριση με Αμαξίδιο, Γκολμπολ, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Ποδοσφαίριση, Ξιφασκία με Αμαξίδιο, Ποδηλασία
Ο.Α.Κ.Α. Ανοιχτό Κολυμβητήριο – επί της Σπύρου Λούη, Τ.Κ. 15123, Μαρούσι
Τηλέφωνο :210 6894875, Fax: 210 6849978,
                             e-mail: info@eaom-amea.gr. * http://www.eaom-amea.gr

                             Πρόεδρος: Φουντουλάκης Γεώργιος
                            Γεν.Γραμματέας: Σιάχος Κωνσταντίνος

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 

 

epoΕλληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.)

Λ. Συγγρού 137, N. Σμύρνη Τ.K. 17121
Τηλέφωνο: 210- 93 06 000
e-mail: info@epo.gr

Επισκεφθείτε τον Δικτυακό Τόπο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας

 


 

superLegueSuperleague

Αστροναυτών 1, 151 25 Μαρούσι
Τηλ.: (+30) 210 68 46 900, Fax: (+30) 210 68 57 464
Επισκεφθείτε τον Δικτυακό Τόπο της Superleague

 

 


Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης

Κηφισίας 37 – ΟΑΚΑ Τ.Κ. 15123 – Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: 210 68 13 066, Fax: 210 68 17 921
e-mail: helbasket@otenet.gr


Επισκεφθείτε τον Δικτυακό Τόπο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης


 

Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών

Ερατοσθένους 1, Αθήνα – 116 35
Τηλ: +30 210 75 65 503, Fax : +30 210 75 65 589
email: secr@esake.gr

Επισκεφθείτε τον Δικτυακό Τόπο του Ελληνικού Συνδέσμου Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών


 

Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης

Ανοιχτό Κολυμβητήριο, Σπύρου Λούη, ΟΑΚΑ, Τ.Κ. 15123, Μαρούσι
Τηλέφωνο: +30 210-6801950, Fax: +30 210-6801960
e-mail: press@volleyball.gr
Επισκεφθείτε τον Δικτυακό Τόπο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης


Ένωση Σωματείων Αμειβόμενων Πετοσφαιριστών
Hellenic Volley League

Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης (ΟΑΚΑ)
Αμαρυσίας Αρτέμιδος & Πιτταρά, 151 23 Μαρούσι
Τηλέφωνο : 210 68 98 474, Fax : 210 68 98 475
e-mail: info@volleyleague.gr
Επισκεφθείτε τον Δικτυακό Τόπο της Ένωση Σωματείων Αμειβόμενων Πετοσφαιριστών

ΣΧΟΛΙΚΟΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Σχολικός Αθλητισμός

Κεντρική Επιτροπή Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ.)

Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ.)
Επισκεφθείτε τον Δικτυακό Τόπο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Εθνική Επιτροπή Σχολικού Αθλητισμού και Αθλητικής Παιδείας
Διαβάστε τον Νόμο 2725/99

Σχολικά Πρωταθλήματα – Σχολική Φυσική Αγωγή
Επισκεφθείτε τον Δικτυακό Τόπο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Πανεπιστημιακός Αθλητισμός

Πρωταθλήματα – Διοργανώσεις
Επισκεφθείτε τον Δικτυακό Τόπο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αίτηση και Αθλητισμός Σπουδαστών Φοιτητών

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

 

Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.)

Λ. Συγγρού 137, N. Σμύρνη Τ.K. 17121
Τηλέφωνο: 210- 93 06 000
e-mail: info@epo.gr

Επισκεφθείτε τον Δικτυακό Τόπο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας


 

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης

Κηφισίας 37 – ΟΑΚΑ Τ.Κ. 15123 – Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: 210 68 13 066, Fax: 210 68 17 921
e-mail: helbasket@otenet.gr


Επισκεφθείτε τον Δικτυακό Τόπο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης


 

Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης

Ανοιχτό Κολυμβητήριο, Σπύρου Λούη, ΟΑΚΑ, Τ.Κ. 15123, Μαρούσι
Τηλέφωνο: +30 210-6801950, Fax: +30 210-6801960
e-mail: press@volleyball.gr
Επισκεφθείτε τον Δικτυακό Τόπο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης