Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ)

Εκτύπωση

Η Δ.Ε.Α.Β. (Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας) συγκροτείται με το άρθρο 41Α του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως ισχύει, στον οποίο και αναφέρονται λεπτομερώς, όπως και σε άλλα άρθρα του, το έργο, οι αρμοδιότητές της και αποτελεί το κυρίαρχο όργανο της Πολιτείας στην αντιμετώπιση της Βίας στον Αθλητισμό.

Με την υπ’ αρ. 3930/08-02-2024 Υπουργική Απόφαση «Ορισμός μελών της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.), σύμφωνα με το άρθρο 41Α του ν. 2725/1999 (Α΄121), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 5085/2024 (Α΄ 17)» συγκροτήθηκε η αναβαθμισμένη ΔΕΑΒ με πέντε τακτικά και πέντε αναπληρωματικά μέλη.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 5085/2024 οι αρμοδιότητες της ΔΕΑΒ από γνωμοδοτικές – εισηγητικές μετατρέπονται σε δικαιοδοτικές καθώς καλείται να επιβάλει διοικητικές ποινές και πρόστιμα. Παράλληλα, και σύμφωνα με το αρ. 8 του ν. 5085/2024, ξεκινάει από τις 06/03/2024 και η λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας η αστυνομία θα βεβαιώνει την λειτουργία ή μη της ηλεκτρονικής εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων (κάμερες), διαδικασία η οποία προβλέπει επίσης την επιβολή ποινών σε ομάδες της Super League 1 και Basket League.
Σημειώνεται δε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΔΕΑΒ (ΦΕΚ Β΄ 446/2006) η ΔΕΑΒ διατηρεί και όλες τις προηγούμενες αρμοδιότητες της (Ειδικό Σώμα Παρατηρητών – ορισμοί – επικινδυνότητα αγώνων – γνώμες για απαγορεύσεις μετακίνησης φιλάθλων σε όλα τα ομαδικά αθλήματα).

Η Δ.Ε.Α.Β. συνεργάζεται με τις διοργανώτριες αρχές, τις αθλητικές ομοσπονδίες, τους επαγγελματικούς συνδέσμους αθλητικών ανώνυμων εταιρειών (Α.Α.Ε.) και τα τμήματα αμειβομένων αθλητών (Τ.Α.Α.), τις ενώσεις και τους φορείς εκπροσώπησης αθλητών, διαιτητών, προπονητών και φιλάθλων και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου (Π.Σ.Α.Τ.). Επίσης συνεργάζεται με την Αστυνομία, τη Δικαιοσύνη (Αθλητικούς Εισαγγελείς) και τους φορείς και τις υπηρεσίες της Πολιτείας.
Το έργο της Δ.Ε.Α.Β. υποστηρίζεται από το Ειδικό Σώμα των Παρατηρητών της, όργανο το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 41Α του Ν.2725/1999 όπως ισχύει. Οι Παρατηρητές συντάσσουν εκθέσεις για τα γεγονότα που συμβαίνουν σε αγώνες όπου έχουν ορισθεί, συνεργαζόμενοι με την Αστυνομία και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, τις οποίες αποστέλλουν στη Δ.Ε.Α.Β., η οποία και διαβιβάζει αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα κάθε αθλήματος. Οι Παρατηρητές αποτελούν «τα μάτια και τα αυτιά» της Πολιτείας για τα όσα συμβαίνουν στους αγωνιστικούς χώρους των πέντε (5) ομαδικών αθλημάτων που διεξάγονται στη χώρα, ήτοι του Ποδοσφαίρου, του Μπάσκετ, του Βόλεϊ, του Χάντμπολ και του Πόλο, για τα οποία έχει αρμοδιότητα η Δ.Ε.Α.Β.
Η σύνθεση της Δ.Ε.Α.Β. με πέντε τακτικά και πέντε αναπληρωματικά μέλη:
1. Τον ΚΑΙΣΑΡΗ Ευάγγελο – ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Επίτιμο Εισαγγελέα Εφετών, με αναπληρωτή τον ΣΤΡΑΓΑΛΗ Παντελή, Επίτιμο Εισαγγελέα Εφετών.
2. Τον ΗΛΙΑΔΗ Χρήστο – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, κάτοχος πτυχίου νομικής με επαγγελματική εξειδίκευση στον τομέα του αθλητικού δικαίου, με αναπληρώτρια την ΜΠΑΡΜΠΗ Ιωάννα κάτοχος πτυχίου νομικής με επαγγελματική εξειδίκευση στον τομέα του αθλητικού δικαίου.
3. Τον ΚΑΜΙΝΑΡΗ Κωνσταντίνο – ΜΕΛΟΣ , κάτοχος πτυχίου νομικής με επαγγελματική εξειδίκευση στον τομέα του αθλητικού δικαίου, με αναπληρώτρια την ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗ ΡΙΖΟΥ Παναγιώτα κάτοχος πτυχίου νομικής με επαγγελματική εξειδίκευση στον τομέα του αθλητικού δικαίου.
4. Τον Α/Δ΄ ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΛΟΥ Κωνσταντίνο – ΜΕΛΟΣ, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους αθλητικούς χώρους, με αναπληρωτή τον Α/Α΄ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ Μιχαήλ της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης.
5. Την ΓΚΟΥΦΑ Αναστασία – ΜΕΛΟΣ, προϊστάμενη του Τμήματος Επαγγελματικών Αθλητικών Διοργανώσεων της Διεύθυνσης Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με αναπληρώτρια την ΘΕΟΧΑΡΗ Μαρία , προϊστάμενη του Τμήματος Λεσχών Φιλάθλων της Διεύθυνσης Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και συγκεκριμένα το Τμήμα Επαγγελματικών Αθλητικών Διοργανώσεων της Διεύθυνσης Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού, διαθέτει στην Δ.Ε.Α.Β. το προσωπικό για τη γραμματειακή και τη διοικητική υποστήριξη του έργου της Δ.Ε.Α.Β..

E-mail
deab@gga.gov.gr

Δελτία Τύπου, Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ)

Δελτία Τύπου, Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ)

Δελτία Τύπου, Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ)

Δελτία Τύπου, Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ)

Δελτία Τύπου, Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ)

Δελτία Τύπου, Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ)

Δελτία Τύπου, Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ)

Δελτία Τύπου, Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ)

Δελτία Τύπου, Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ)

Δελτία Τύπου, Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ)

Δελτία Τύπου, Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ)

Δελτία Τύπου, Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ)

Δελτία Τύπου, Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ)

Δελτία Τύπου, Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ)

Δελτία Τύπου, Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ)

Δελτία Τύπου, Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ)

Δελτία Τύπου, Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ)

Δελτία Τύπου, Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ)

Δελτία Τύπου, Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ)

Δελτία Τύπου, Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ)

Καραβίτη Ελένη

213-131-6151, 213-131-6824

213-131-6299, 213-131-6299

ekaraviti@gga.gov.gr

Σταύρου Χριστίνα

213-131-6190

xstaurou@gga.gov.gr