Σχολή Προπονητών ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Β’ Επιπέδου 2024

Οδηγός σπουδών και κανονισμός εξετάσεων Σχολής Προπονητών ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Β΄ Επιπέδου στην Αθήνα 2023

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Β΄ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2022

Έντυπα σχολής προπονητών ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Β΄ Επιπέδου, στην Αθήνα

Απόφαση Ίδρυσης Σχολής Προπονητών Υδατοσφαίρισης Β΄ Επιπέδου στην Αθήνα

Τροποποίηση Απόφασης για την ίδρυση ενιαίας σχολής προπονητών Γ’ κατηγορίας στα ολυμπιακά αθλήματα: Κολύμβησης, Υδατοσφαίρισης, Συγχρονισμένης (Καλλιτεχνικής) Κολύμβησης, Καταδύσεων και το μη ολυμπιακό άθλημα της Τεχνικής Κολύμβησης στην Αθήνα

Ίδρυση ενιαίας σχολής προπονητών Γ’ κατηγορίας στα ολυμπιακά αθλήματα: Κολύμβησης, Υδατοσφαίρισης, Συγχρονισμένης (Καλλιτεχνικής) Κολύμβησης, Καταδύσεων και το μη ολυμπιακό άθλημα της Τεχνικής Κολύμβησης στην Αθήνα

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ