Σχολή προπονητών ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α΄ Επιπέδου 2024

Έντυπα Σχολής Προπονητών ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α’ Επιπέδου 2024

Υποβολή αιτήσεων από 17/05/2024 έως 07/06/2024

Απόφαση Ίδρυσης Σχολής Προπονητών ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α’ Επιπέδου 2024

Οδηγός σπουδών Σχολής Προπονητών ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Β’ Επιπέδου 2024

Σχολή Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Β’ Επιπέδου 2024

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΕ ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΑΤΡΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΤΡΑ

ΧΙΟΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Έντυπα Σχολής Προπονητών ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Β΄ Επιπέδου σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Πάτρα – Ηράκλειο

Λήξη υποβολής αιτήσεων 4.12.2023

Έντυπα Σχολής Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Α Επιπέδου στην Αθήνα

Έντυπα Σχολής Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ’ επιπέδου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα

Απόφαση ίδρυσης Σχολής Προπονητών ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Β΄ Επιπέδου σε ΑΘΗΝΑ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΑΤΡΑ –ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Γ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΕ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΑΤΡΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – Προσωρινοί πίνακες εισακτέων και απορριπτέων Σχολή Καλαθοσφαίρισης Προπονητών Α΄ Επιπέδου, στην Αθήνα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΕ

ΑΘΗΝΑ

Ένσταση για Αθήνα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ένσταση για Θεσσαλονίκη

ΠΑΤΡΑ

Ένσταση για Πάτρα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ένσταση για Ηράκλειο

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΕ

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΤΡΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 05/12/2022

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΕ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΑΤΡΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Έντυπο Ένστασης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ & ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ & ΠΑΤΡΑ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ & ΚΡΗΤΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

Προσωρινοί πίνακες εισακτέων στη σχολή Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ΄ Κατηγορίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο

Ανακοίνωση – Οδηγίες για Ενστάσεις

Έντυπο Ένστασης

Οριστικοί πίνακες εισακτέων και απορριπτέων της Σχολής Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Β’ Κατηγορίας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο)

Ανακοίνωση αναβολής έναρξης της σχολής Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Β΄ Κατηγορίας στην Αθήνα, για την Παρασκευή 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Προσωρινά αποτελέσματα εισακτέων και μη εισακτέων στη σχολή προπονητών Καλαθοσφαίρισης Β΄ κατηγορίας

Έντυπο ένστασης

Οριστικοί πίνακες εισακτέων και απορριπτέων της σχολής προπονητών Καλαθοσφαίρισης στη Σύρο

Προσωρινοί πίνακες εισακτέων και απορριπτέων της σχολής προπονητών Καλαθοσφαίρισης ,στη Σύρο

Αίτηση ένστασης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Οδηγός Σπουδών της Σχολής Προπονητών Καλαθοσφαίρισης  Β’ Κατηγορίας

Οριστικοί Πίνακες Εισακτέων και Απορριπτέων της Σχολής Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ’ Κατηγορίας στην Αθήνα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Οριστικοί Πίνακες Εισακτέων και Απορριπτέων της Σχολής Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ’ Κατηγορίας στην Θεσσαλονίκη

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ