Εκτύπωση

Η Φίλιππος Ένωσις της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1926 με τον ορισμό από το Υπουργείο Γεωργίας 24 ιδρυτικών μελών από επίλεκτους πολίτες της ελληνικής κοινωνίας. Η Φ.Ε.Ε. έχει από τότε την ανώτατη εποπτεία της τεχνικής διεξαγωγής των ιπποδρομιών και τον έλεγχο όσων εμπλέκονται σ’ αυτές (Ιδιοκτήτες ίππων,προπονητές,αναβάτες).

Βασική της αρμοδιότητα είναι η χορήγηση και η άρση αδειών λειτουργίας ιπποδρόμων στην Ελλάδα. Είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών.

Από το έτος 1938, η Φ.Ε.Ε είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού – και έχει σήμερα στη δύναμή της 70 επίλεκτα μέλη που απαρτίζουν την Γενική Συνέλευση, τα οποία εκλέγονται από τα παλιά μέλη με εκλογές. Τα μέλη της Φ.Ε.Ε είναι ισόβια.

Επισκεφθείτε τον Διαδικτυακό Τόπο: “Φίλιππος Ένωσις της Ελλάδος”

Φίλιππος Ένωσις

Διαμοιρασμός Άρθρου
Facebook
Twitter
LinkedIn