Αθλητικός Τουρισμός

Εκτύπωση

Ο συνδυασμός των αθλητικών δραστηριοτήτων και η ταύτιση του χρόνου των διακοπών ή του ελεύθερου χρόνου, με το χρόνο του αθλητισμού αποτελούν ουσιαστικά την αιτία δημιουργίας και ανάδειξης του φαινομένου που ονομάζεται Αθλητικός Τουρισμός.
Ο Αθλητικός Τουρισμός είναι ένα οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό φαινόμενο που δημιουργείται από τη μοναδική αλληλεπίδραση δραστηριότητας, ανθρώπων και τοποθεσίας.
Σκοπός του αθλητικού τουρισμού είναι η ικανοποίηση κοινωνικο-ψυχολογικών αναγκών των συμμετεχόντων αναφορικά με:
• Την εμπειρία από τη συμμετοχή ή παρακολούθηση ενός αθλητικού γεγονότος.
• Το συνδυασμό των διακοπών, της χαλάρωσης, της απόδρασης στη φύση και της περιπέτειας καθώς και τη δημιουργική και ενεργητική χρήση του ελεύθερου χρόνου.
• Την αλληλεπίδραση με οικογένεια, φίλους κλπ.
• Την κοινωνικοποίηση και την ομαδοποίηση.
• Την αθλητική απόδοση και την ευκαιρία για εκτόνωση του στρες της καθημερινής ζωής και τη βελτίωση της διάθεσης.